Sara Eklind till Tre Dagar

Sara Eklind är kvällmötestalare på långfredagen, hon jobbar i Kungsbacka Pingstkyrka som pastor! Vi är så glada att Sara kommer till Tre Dagar!