17.00 Incheckningen öppnar
18.30 Insläpp och uppvärmning
19.00 Startmöte
20.00 Smågrupp och kvällsmacka
21.15 Konsert
22.00 Nattvardsgudtjänst

Med reservation för ändringar.

08.00 Frukost
09.00 Lovsång
09.30 Bibelstudium
10.30 Smågrupper
11.30 Korsvandring
12.45 Lunch
15.00 Storseminarium
17.00 Middag
18.30 Insläpp och uppvärmning
19.00 Kvällsmöte
22.00 Konsert

Med reservation för ändringar.

08.00 Frukost
09.00 Lovsång
09.30 Bibelstudium
10.30 Smågrupper
11.15 Vittnesbördsrace
12.30 Lunch (Ungdomsledarlunch samtidigt)
14.00 Workshops/Seminarier
17.00 Middag
18.30 Insläpp och uppvärmning
19.00 Kvällsmöte
22.00 Konsert
23.00 Inför korset
00.00 Lovsångsfest

Med reservation för ändringar.

08.00 Frukost
09.45 Smågrupper
10.30 Avslutningsgudtjänst

Med reservation för ändringar.