Björn predikar på lördagen

På lördagens kvällsmöte kommer Björn Truedsson att predika för oss. Det är vi så tacksamma och laddade för! Temat för lördagen är FRIMODIG!